Skip to content

ยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ไทย

ในการค้นคว้าประวัติศาสตร์ไทยจะมีความเกี่ยวข้องกับช่วงเวลา ด้วยความที่ประวัติศาสตร์เป็นการเล่าเรียนเรื่องราวในสมัยเก่าของคนเรา โดยการศึกษาเล่าเรียนว่าในสมัยนั้นมีวิถีชีวิตการดำรงชีวิตยังไง


มีความคิดอะไร มีวัฒนธรรมแบบใด และการสร้างผลงานออกมานั้นมีผลกระทบอย่างไรกับในตอนช่วงปัจจุบัน ก็เลยอาจพูดได้ว่าการดำเนินชีวิตในด้านต่างๆของคนในยุคนั้นอยู่ภายใต้กติกาอะไรมาบ้าง หากแม้การที่คนสามารถที่จะติดต่อกันได้เรื่องเวลาก็เนื่องจากว่ามนุษย์มีความรู้ความเข้าใจฐานรากกับระบบขณะเดียวกัน

ในยุคประวัติศาสตร์ไทยที่กินระยะเวลาหลายร้อยปี และก็เกิดเหตุการณ์ต่างๆทางประวัติศาสตร์ล้นหลาม นักประวัติศาสตร์ก็เลยได้กำหนดตอนปละตอนทางประวัติศาสตร์ขึ้นเพื่อนึกออกง่าย และเพื่อความรู้ความเข้าใจที่ตรงกันและก็เพื่อรู้ลักษณะเด่นของแต่ละยุคแต่ละสมัย ไปจนถึงให้ความใส่ใจต่อปีศักราช โดยกำหนดเป็นพุทธศักราช(พ.ศ.) รวมทั้ง จุลศักราช(จ.ศ.) อื่นๆอีกมากมาย

ในการเจาะจงตอนทางประวัติศาสตร์นั้นจะกำหนดตามรูปการณ์ที่เด่นๆในตอนนั้นๆตัวอย่างเช่น เมื่อกล่าวถึงขณะที่มนุษย์เรายังไม่มีการกำหนดตัวหนังสือสำหรับใช้บันทึกเรื่องราวก็กำหนดเป็นช่วงๆก่อนประวัติศาสตร์ ส่วนการแบ่งยุคประวัติศาสตร์ในประเทศไทยนั้นนิยมใช้กฏเกณฑ์การแบ่งตามอาณาจักรหรือราชจังหวัด หรือ แบ่งตามตระกูลและก็แบ่งตามลักษณะสำคัญของประวัติศาสตร์

การนับรวมทั้งการเปรียบเทียบศักราชในประวัติศาสตร์ไทย

พุทธศักราช (พ.ศ.) ใช้พันแพร่หลายในประเทศที่พลเมืองนับถือศาสนาพุทธ ได้แก่ ไทย ลาว ประเทศพม่า รวมถึงเขมร โดยไทยเริ่มใช้ พ.ศ. มาตั้งแต่สมัยอยุธยาในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชและใช้อย่างเป็นทางการในสมัยรัชกาลที่ 6 เป็นจ้นไป จนกระทั่งมาถึงในขณะนี้

จุลศักราช (จ.ศ.) เป็นศักราชของเมียนมาร์สมัยประเทศพม่าก่อนแพร่เข้ามาในไทย นิยมใช้หลักฐานทางประวัติศาสตร์ไทยสมัยต่างๆทั้งยังสมัยอยุธยา สมัยจังหวัดสุโขทัย สมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น

มหาศักราช (มัธยมศ.จ.) เป็นศักราชที่เริ่มใช้ในประเทศประเทศอินเดียโดยพระเจ้ากนิษกะที่เชื้อสายกุษาณะทรงตั้ง แล้วหลังจากนั้นก็ต่อมาได้แพร่หลายไปยังดินแดนที่ได้รับอารยธรรมอินเดีย ศักราชพบได้ทั่วไปในจารึกสมัยจังหวัดสุโขทัยแล้วหลังจากนั้นก็จารึกในดินแดนไทยรุ่นแรกๆการเปรียบเทียบมหาศักราชนั้นเป็น พ.ศ. ให้บวกด้วย 621

รัตนโกสินทร์ (รัตนโกสินทร์ศก) เป็นศักราชที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทางมีความคิดขั้นใช้ในตรงกลางรัชสมัยของท่าน โดนเริ่มนับ รัตนโกสินทร์ศก 1 ในปีที่ตั้งกรุงรัตนโกสินทร์เป็นจังหวัดราชบุรีเป็นพ.ศ.2325 การเปรียบเทียบรัตนโกสินทร์ศกเป็น พ.ศ. ให้บวกด้วย 2324

นอกเหนือจากการนับศักราชที่กล่าวมาทั้งหมดนั้น บ้างครั้งบางสถานะการณ์ที่เราไม่ต้องนับเวลาอย่างละเอียดลออโดยการเจาะต้องศักราช ก็อาจนับเวลากว้างๆได้อีก อาทิเช่น สหัสวรรษเป็นเวลาในรอบ 1000 ปี ศตวรรษแปลว่า เวลาในรอบ 100 ปี ทศวรรษเป็น เวลาในรอบ 10 ปี อื่นๆอีกมากมาย

 

 

Sidebar